Bestuur

 

Om onze club goed te laten functioneren hebben wij verschillende besturen/werkgroepen.

Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdbestuur

 

Staat in voor het dagdagelijkse bestuur van de club en is het algemeen aanspreekpunt.

 

Voorzitter: Natalie Van Hoe

Secretaris: Marc Kindt

Penningmeester: Luc Volders

Competitieverantwoordelijken: Ludo Palmans, Marc Kindt en Sarina Eerdekens

Webmaster: Nathalie van Hees

Feestcomité: Natalie Van Hoe, Sarina Eerdekens en Ronald Wiedijk  

Vertrouwenspersoon: Ludo Palmans

Allround: Inge Smets

 

Jeugdbestuur

Staat in voor de coördinatie en ondersteuning van de jeugdwerking, het geven van trainingen en het organiseren van activiteiten voor onze jeugdspelers.

 

Jeugdcoördinator: Erik De Backer

Leden jeugdbestuur: Marijke Vandevoort, Kurt Geerts en Nathalie van Hees

 

Meer informatie

           Organogram De Pluim

           

           Taakomschrijving bestuursfuncties

 

Heb je vragen, opmerkingen, of wil je zelf actief meewerken, meld het ons tijdens de speeldagen, stuur een mail of grijp naar je telefoon.