top of page

Lidgeld 

Om een heel seizoen te badmintonnen, inclusief sportverzekering, gratis plastieken shuttles en gratis lessen, gelden de tarieven in onderstaande tabel.

Het lidgeld stort je op het rekeningnummer BE54 7330 0110 2897 van De Pluim met vermelding van naam, geboortedatum en de samenstelling van het gezin bij het gezinstarief.

De lidgelden zijn steeds per kalenderjaar en komen dus te vervallen per 1 januari. Dit geldt eveneens voor de verzekering. Zorg er dus zeker voor dat je je lidgeld vernieuwd hebt vóór je komt spelen in het nieuwe jaar. Indien je tijdens het jaar wenst lid te worden, kan dit natuurlijk ook. Het lidgeld wordt dan als volgt opgesplitst: 

01/01/2024 tot 31/03/2024 : je betaalt het volledige bedrag 

01/04/2024 tot 30/06/2024 : volwassen betalen nog 95 euro, jeugdspeler betalen 75 euro

01/07/2024 tot 30/09/2024 : volwassen betalen nog 70 euro, jeugdspeler betalen 55 euro

01/10/2024 tot 31/12/2024 : volwassen betalen nog 45 euro, jeugdspeler betalen 35 euro

 

Sommige mutualiteiten betalen het lidgeld van sportverenigingen onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk terug. Meer informatie vind je hier terug. Het zou je extra ruimte geven voor uw vakantieplannen of toch zeker voor een aantal extra drankjes!

Wie graag met veren shuttles speelt tijdens de normale speeluren kan bij een bestuurslid terecht voor een koker aan het gunsttarief van 18 Euro (enkel geldig voor clubleden).​

Shuttles betalen kan via Payconiq. Graag zouden we willen oproepen om dit zoveel mogelijk met Payconiq te betalen ter plaatse en je naam bij de betaalopmerking te vermelden. 
Je vindt de QR-code op de voorkant van onze kast. 

bottom of page